Tangen gård

Vestland

Tangen Gård ligg på Veitastrond i Luster Kommune i Indre Sogn. Garden har vore i familien si eige sidan 1895, og en er i dag eit aktivt geitebruk med omlag 120 mjølkegeiter.

Alle produkter fra Tangen gård