Mellom høge fjell i ein trong dal ligg Støylen Egg. Etter over 50 år med eggproduksjon i forskjellige drifts- former, har vi no 7500 høner i økologisk eggproduksjon. Her lever hønene i eit fritt miljø der dei har tilbud om å gå ut i det fri heile året. Skogsområdet er favoritten, der føler dei seg tryggast. Og når kvelden kjem, er alle på plass inne i hønsehuset heilt frivillig. Hønene har tilgang til meat og vatn inne, og naturleg dagslys får dei frå "Solatube" dagslyssystem gjennom taket. Og i tillegg til den ekstra gode plassen inne i huset og tilgang til uteområde, så gjer vi kvar dag det vi kan for at hønene har det så godt som mogeleg.