Østerssopp produksjon. I Stardalen, Skei i Jølster.