Dyrka utan bruk av plantevernmidlar.
Karens i 2018, økologisk fra 2019.