Søndre Ruud Gård

Viken

Salg av dåhjortkjøtt. Selger både hele og halve dyr, partert og upartert, samt stykningsdeler. Har både kvernet kjøtt og produksjonskjøtt. Kjøttet er i utgangspunktet frossent, men kan levere ferskt hvis det er bestilt før nedfrysing.

Alle produkter fra Søndre Ruud Gård