Smedstuen

Viken

Smedstuen AS er en anerkjent produsent av lokalmat fra Eidsvoll. Vi er store på produksjon av stekte produkter, spekemat og skjærer ned elg hver høst som brukes i egne produkter.

Historien om merkevaren Smedstuen Gård går helt tilbake til 1972. Da tok pølsemakermester Henry Haug med seg sitt svennebrev og sine kunnskaper hjem til Dal i Eidsvoll kommune og etablerte et pølsemakeri på hjemgården Smedstuen. Her startet han en spennende produktututvikling av både spekemat og foredlede kjøttvarer samt nedskjæring av helt slakt og salg av ferskt kjøtt, som i mange år var bedriftens hovedvirksomhet.

I kjøttbransjens NM vant bedriften nærmest årlig både medaljer og utmerkelser for sine spesialiteter som pinnekjøtt, stekte karbonader, grillprodukter og ikke minst produkter av elg, rein og lam og oppnådde en betydelig årlig vekst i disse segmentene. I 2010 ble det derfor besluttet å satse fullt og helt på disse nisjene parallelt med utfasing av nedskjæring og salg av ferskt kjøtt.

I 2008 flyttet produksjonen inn i nye, tidsriktige matproduksjonslokaler, beliggende i Øvre Romerike Industripark. Spekemat produseres på eget anlegg på Minnesund industriområde i Eidsvoll kommune.

I 2016 overtok Handelshuset Alimentum AS merkenavnet Smedstuen Gård, for å videreføre og videreutvikle dette gjennom selskapet Smedstuen AS, hvor også gründerfamilien deltar på drifts- og eiersiden.

Smedstuen AS har tuftet sin virksomhet på det samme kravet til råvarene og den samme yrkesstoltheten, det samme håndverket, og de samme lokale tradisjonene som skapte den unike merkevaren Smedstuen Gård.

Smedstuen AS har et godt utviklet IK-Mat system og følger kravene i BRC standarden.

Alle produkter fra Smedstuen