Signes Raspeball består av ein god blanding av familie og venna. Og med eit trufast mannskap, så har vi også viktige trufaste kundar. Vi liker å tenke på Signe som ein levandes reklame. Ho puster og ånder for sitt andre «barn». I dag er det Signe og sønnen hennes Glenn som tar seg av den daglige drifta. Her på Signes skal alt være gjort på den gode og gamle håndarbeids måten. Alt frå laging av små og store raspeballer til potetskrelling til hotell og restaurantar. Det er ofte lange og krevande dager på fabrikken vår, men med den interessen og fokuset vi har, så skal dei som kjem i butikk eller dei som går i sin daglige kantine, oppleve at dei får det same gode produktet om og om igjen. Vårt klare mål er at kunden og grossisten skal ha lagertida på produktet hos seg. Det er ikkje få tusen raspeballer som blir produsert på ei veke hos oss. Produksjonen kan variere frå 300 – 800kg på ein enkel dag! Når året er omme og vi begynner å rekne på kor mange tonn vi har laga, så kan det fort bli over 100 tonn. HUSK: Alle raspeballane blir trilla for hand.