Røroskjøtt foredler i all hovedsak produkter basert på kalv og lam. Denne bratwursten/pølsa er utviklet på kalvekjøtt, og har en stor andel av dette. Total kjøttmengde er 72%, hvorav 50% er fra kalv. Pølsa har grovkverna kalvekjøtt og småflesk grøppa inn i pølsa, noe som gir litt tyggemotstand, og opplevelse av kjøttfylte.
Kalvepølse er svakt røkt på bøkeflis.

Røroskjøtt har et fokus på foredling av kalv, hele kalven. Bruk av sorteringskjøtt av kalv på denne måten, er positivt. Sorteringskjøttet, som i seg selv ikke er noe spesielt, omformes til et kvalitetsprodukt.