Røsslyngen Beitelag DA

Rogaland

Røsslyngen Beitelag drifter og vedlikeholder et område på ca 2000 mål av Rogalands Utvalgte Kulturlandskap på Rennesøy. Salg av Angus Kjøtt mørnet på gamle måten fra eget gårdsutsalg. Fløte iskrem og Energirik iskrem.

Alle produkter fra Røsslyngen Beitelag DA