Honning er fra Steinssletta og Røyse i Ringerike, et av Norges mest fruktbare jordbruksområder. Jordsmonnet har sin opprinnelse i næringsrike sedimenter avsatt på havbunn under istiden av breelver og forvitrende kalkstein. Landskapet er en mosaikk av åkrer, frukthager, enger og lunder, i et solrikt område med innlandsklima. Alle disse forholdene bidrar til å gi honningen dens karakter.

Honningen slynges og fremstilles lokalt. Kun forseglet honning fra bikubene slynges. Honningen foredles med finkornetekrystaller, hvilket gir honningen en kremet konsistens. Den er lett å smøre på brødskiver samtidig som den ikke er rennende.