Vi har dyrka og solgt dei eksotiske superfrøa sidan 2004. Vi er første, og så vidt vi veit, einaste produsent i Noreg. Quinoafrø er veldig næringsrike og har dei siste tjue åra blitt ein svært populær del av kostholdet for helsebevisste mennesker over heile verda. FN har også vist interesse for planten på grunn av dyrkingsegenskaper og næringsprofil. Dersom du skal overleve på ein enkelt matvare så er det lite som konkurrerer med quinoa. Tradisjonelt er quinoa dyrka i Sør Amerika, med Peru og Bolivia som hovedprodusentar. Fortsatt er 99% av quinoa i norske butikkar dyrka der. På andre sidan av jordkloden. Men no er det altså mulig å kjøpe kortreist quinoa.