MIN BOAZU

Troms og Finnmark

Min Boazu er et samisk-eid selskap fra Karasjok som driver med reindrift.

Min Boazu er samisk for “vår (fellesskapets) rein.” Vi er et samisk-eid selskap i Karasjok, etablert i 2016. Vi er tuftet på Nils Hans Johnsens slakteri som ble etablert i 1932.

Reinen går på naturbeite året rundt, og sunt, godt beite gir sunt, velsmakende kjøtt.

Min Boazu har en markedsandel på over 30% på reinsdyrkjøtt i Troms og Finnmark.

Reindrift på reineiernes premisser gir gode, stabile relasjoner og fokus på den beste kjøttkvaliteten. Nye produksjonsmetoder i tett samarbeid med reineierne sikrer det beste resultatet.

Alle produkter fra MIN BOAZU