Jeg har nå brygget øl i 10 år, og i april 2019 la jeg til en ny næring på firmaet mitt, som ble starten på arbeidet med å gjøre bryggingen litt mer kommersiell. Initielt var tanken da og produsere kvalitetsøl som jeg kunne levere til dagligvare og storhusholdning i Midt-Gudbrandsdalen. Jeg vil ikke hevde at jeg lager bedre øl enn andre, men jeg vil si at jeg som liten aktør er veldig fleksibel i forhold til å produsere en type øl som ikke jeg leverer som standard, men som likevel er ønsket.