Doblougs Bryggeri AS

Oppland

Doblougs Bryggeri brygger ufiltrert og potent øl fra sine lokaler i hjertet av Gudbrandsdalen ved Frya elv som renner igjennom Rondane Nasjonalpark ned til Ringebu og Lågen. Selskapet har 4 ansatte og en kapasitet på 220.000 liter i året

Doblougs Bryggeri er et ungt bryggeri med en gammel familiehistorie. Mikkels tippoldefar etablerte Aktieseslakabet Schous Bryggeri så tidlig som i 1837, og var dengangen ett av de første i landet. Det hadde lykkes Schou å importere Bayersk gjærkultur som muliggjorde å produsere øl i store mengde på industrielt vis. Noen vil kanskje hevde at bryggerihistorien til Doblougs starter allerede i 1837, men det vil være å dra det litt langt, selv om Peer Gynt sikkert hadde gått god for en slik tolkning av historien. Historien til Doblougs bryggeri starter i 2013 da entusiaster gikk sammen og startet Laagen Bryggeri AS, i kjelleren på Dale Gudbrands-gard på Hundorp i Gudbrandsdalen. Chr. Mikkel Dobloug kjøpte seg inn i driften i 2017 og tok over som majoritetsaksjonær, samtidig som driften bla lagt om fra å være hobbypreget til mer profesjonelt. I dag driftes bryggeriet fra egne lokaler i Arsenalveien på Frya i et nytt og moderne bygg som har god kapasitet. En del vil hevde at med oppkjøpet av bryggeriet så er ringen sluttet for familien hva gjelder industri og produksjon. Dobloug kommer fra en familie som har industri og produksjon i blodårene i generasjoner. Mikkels tippoldefar etablerte Brødrene Dobloug i 1870 som drev konfeksjonsvirksomhet, fabrikker og grossistvirksomhet innen detaljhandel i stor skala. Ølet som flyter i blodårene kommer fra Schou slekten, tipp-tipp oldefaren til Chr. Mikkel Dobloug, Christian Julius Schou (1792-1874) etablerte Schous bryggeri i 1837. Christian Julius barnebarn, Cecilie Schou kjøpte Per Gynt Gården i Sødorp vel hundre år etter i 1936, sammen med sin andre mann operasanger Bjørn Talen. Gården ble kjøpt og renovert med ”ølpenger” som man sa den gangen, og gården ble et yndet sted for Oslos mer kondisjonerte i Cecilie og Bjørns omgangskrets. På Per Gynt Gården ble det selvfølgelig brygget øl i bryggerhuset, og Schou arven har levd videre i husveggene på gården, og i bryggerhuset frem til den dag i dag. Doblougs bryggeri tar jobben med å ta vare på håndverkstradisjoner innen brygging av øl, øl kultur og historie på alvor og vi skal brygge naturlig, ufiltrert og potent øl som gir gode opplevelser. For å sette et dølsk særpreg på ølet benytter vi av og til råvarer og krydderier i bryggingen som kommer fra Gudbrandsdalen. Her kan nevnes einer, krekling, diverse bær og sevje fra tresorter typisk i dalen. Doblougs bryggeri ligger i hjertet av Gudbrandsdalen i et frodig dalføre med en mangslungen, rik og fargesprakende historie. Mang en ferdamann har reist igjennom dalen og gjestet seg på gårder og herberge, spist og drukket godt eller mindre godt brygg imens gode historier og sladder har vært fortalt.

Alle produkter fra Doblougs Bryggeri AS