Köhler-Paviljongen

Rogaland

Rabarbrasaft og rabarbragløgg laga av rabarbra med historie på Dampen Gard på Jæren

Me dyrkar sjølv rabarbraen, og desse røtene stammar frå Johan Mandius Köhler si tid på garden Næsheim på Jæren frå 1850-1875. Her er det mykje handarbeid: Rabarbrarøtene vert delte og planta for hand, det er også manuell hausting før rabarbraen vert teken inn i saftkjøkkenet. Der vert stelkjene vaska for hand før dei går i ei stor kvern og vert malt opp. Massen vert lagt lagvis i kleder i ei hydraulisk presse. Det er difor bare rein, kaldpressa saft som vert varma opp (pasteurisert) og bare tilsett sukker før safta vert tappa på flasker. Me har valt ei eksklusiv flaske med patentkork i porselen for å understreka historia og identiteten til safta. Etikettane har også ei kort innføring i historia på garden.
Madame Köhlers Rabarbrasaft vart tildelt pris i Det norske måltid 2014 med grunngjevinga: "Vinneren er et flott og delikat produkt med nydelig farge og god smak. Produktets innhold har et godt samsvar mellom produktnavn og ingredienser. Produktet er lekkert emballert, både når det gjelder flaske og etikett, og har en klar historisk og regional identite."

Alle produkter fra Köhler-Paviljongen