KANMER AS

Viken

Det Glutenfrie Bakeriet er en del av Kanmner - en vekstbedrift som har arbeidstrening, tilrettelegging og produksjon som primærvirksomhet.

Kanmer as ble stiftet 30.11.2001 og er et heleid kommunalt selskap i Nes kommune i Akershus. Selskapets generalforsamling er personidentisk med Nes kommunes formannskap. Styret består av seks medlemmer, hvorav ett medlem velges av og blant de ansatte.

«Selskapets formål er å drive individuell opplæring og utvikling med mennesket i sentrum gjennom allsidig virksomhet. Virksomheten skal være lønnsom og ha høy grad av kvalitet og service.».

Selskapets visjon er: Vi viser at mennesker…KANMER

Alle produkter fra KANMER AS

KANMER AS

Kanmer Snacks

Viken

Glutenfri og laktosefri lettsaltet snacks.

Gå til produkt