Jo-sætra produkter

Trøndelag

Lager produkter av lokalt plukket bær, løv, blomster, urter, melk fra sia trønderfe, lokalt produsert kjøtt.

Alle produkter fra Jo-sætra produkter

Jo-sætra produkter

Løvsprett

Bjørkedrikk med kullsyre

Gå til produkt

Jo-sætra produkter

Fjellkraft

Kreklingdrikk med kullsyre

Gå til produkt

Jo-sætra produkter

Bjørksaft

Saft av bjørkeløv, blandeforhold 1:5

Gå til produkt