HORSGAARD & Co AS

Møre og Romsdal

HORSGAARD & Co AS, er en fiskebutikk, med produksjon, lokalisert i Molde. Vi har holdt stand siden i slutten av 1920 åra, men blitt utvidet og omformet etter tidens krav og trender. Siden 1968 har vi holdt til på bussholdeplassen i Molde.

Vår engros avdeling, har midt Norge som nedslagsfelt.

HORSGAARD & Co AS, er en bedrift som omsetter 90% av varene fersk, så vi kan med rette ord beskrive oss som ferskvareleverandør. Flere og flere storkjøkken og hotell/restauranter, finner ut at bruk av FERSKE RÅVARER, gir ett større utbytte.
Vi var i sin tid med under utbyggingen av Ormen Lange anlegget på Aukra. Det ble over en periode servert FERSK SJØMAT til over 3800 personer hver dag. Og vi er fortsatt leverandør der.

Lokal bruk av ferske produkter, benyttes så langt som mulig på innkjøp. Det å kjøpe ofte og lite fra lokale produsenter, gir oss ett stort kontaktnett innad i fylket.
Som en selvstendig bedrift uten noen form for kjedetilknytning, handler vi der kvaliteten er best.
Noe som igjen gjenspeiler seg i vår servicegrad og leveringsdyktighet.

Våre varer er pakket i små enheter, dette for å beholde kvaliteten, samt at muligheten for å bestille ønsket volum da er større.
Vi kan levere varer hver dag, igjennom våre samarbeidspartnere på kjøletransport.
Viser det seg at behovet er stort og mulighet for å sette opp egne ruter er tilstede, kan vi sette inn egne kjølebiler.

Alle produkter fra HORSGAARD & Co AS