Guide AS

Nordland

Guide AS fisker i innsjøer og vatn på Helgeland. Fangsten er røye og ørret. Dette tror vi er en nisje som deler av markedet etterspør, som et alternativ til oppdrettsfisk.

Vi har drevet med kultivering av ulike innsjøer på Sør-Helgeland siden 1993. Gjennom årene har flere vann fått en stadig høyere kvalitet på fiskestammene,- som nå muliggjør kommersiell bruk av de. Dette vil også innebære at det lønner seg å kultivere, til beste for fiskestammene, og sportsfiskerne. - På denne måten vil de gode fiskevannene på sikt bli verdifulle for lokalsamfunnene,- og gi arbeidsplasser. Vi tror at villfisk er en nisje som blir stadig mer ettertraktet, som et alternativ til oppdrettsfisk. Naturlig mat - Ekte Villmark.

Alle produkter fra Guide AS

Guide AS

Fjellrøye 2 Pkn

Nordland

Fjellrøye fra innsjøer på Helgeland. Dette er villfisk,- ikke oppdrett. Pakket to og to fisk i hver pakning.

Gå til produkt

Guide AS

Sølvrøye av Fjellrøye

Nordland

Sølvrøye er Fjellrøyas fineste stadium: Gjeldfisken. Fjellrøye fra innsjøer på Helgeland/Nord-Trøndelag. Dette er villfisk,- ikke oppdrett.

Gå til produkt