Det tradisjonelle pålegget laget av renskåret av skinke.