Den spede start av spekemat produksjon i teigdalen, var for å ta hand om dyra når dei kom ned frå fjellbeite til slakting på hausten. Då var det viktig å ta vare på det med Salting, Røyking, og Tørking (Speking). Deretter var det lagring på stabbur til gauken gol om våren, først då var spekematen klar for servering. Salg av spekemat kan sporast så lagt tilbake som 1890 på Gardane rundt Evanger. Seinare auka etterspurnaden kraftig og produksjonen måtte ha meir plass. dei noverande lokala med 4 eldhus stod ferdig i 1959 Fårepølsa si "vogge" stod ikkje langt i frå Teigdalen på Evanger, der det i generasjonar har vert eit godt pølsemakermiljø. På Evanger Pølsefabrikk har ein sidan oppstarten hatt nøgde kundar som ei overordna målsetting. Derfor står kvaliteten alltid i fokus for våre handtverkarar. Gamle og rike mattradisjonar blir holdt i hevd og dei klassiske oppskriftene med røyking og tørking over open eld er i bruk den dag i dag. Dette gir den eineståande smaken på kjøttvarer i frå Evanger Pølsefabrikk