Dullum

Vi har Norgesmestertittel for vårt sodd under NM i kjøttprodukter 2019. På elgkjøtt er vi en stabil og god leverandør. Vår håndtverksbedrift drives av 3. generasjon innen kjøttfaget. Vi har viltmottak om høsten for elg og hjort, ellers i året produserer vi Festsodd fra Trøndelag.

Dullum Slakteri er en håndtverksbedrift som tilbyr sine produkter både til forbruker, detaljist og storhusholdninger.
Vi driver i 3.generasjon innen kjøttfaget i ett godt anlegg på Stjørdal.
Tidligere drev vi med husdyrslakting men den er overført til ett samarbeidende selskap; Slakthuset Eidsmo Dullum AS. Derifra har vi god tilgang på råstoff fra Trøndelag.
Selskapet hovedaktivitet er soddproduksjon og vilthåndtering.

Alle produkter fra Dullum