Villsau representerer det ypperste innen fårekjøtt, med sin mørhet og spesielle fettsyresammensetning. Lammekjøtt fra villsau er smaktsrikt, mørt med en mildere smak enn vanlig "kvitsau" slik de fleste er vant med fra dagligvare. Villsauen går ute året rundt og lever ett fritt og godt liv. Villsauen er skapt for et liv på kysten, de er tøffe og sterke og kan bli hele 20 år gamle. Villsauen utnytter ressursene i kystlandskapet som ingen andre dyr og den beiter på alt fra tang og tare til ulike typer lyng etter årstid. Dette gir villsauen smaken som skiller den fra tradisjonelle saueraser.