Bamsrudlåven er en familiebedrift som ligger ved Mysen i Indre Østfold, og her har det vært eggproduksjon i over 30 år - i dag har vi 7500 frittgående høner på Gården. Siden 1997 har man i tillegg til tradisjonell gårdsdrift drevet selskapslokale på låven. Ønsket om å lage et gårdsprodukt var lenge en drøm. Ideen om å lage iskrem ble klekket da det kom en frier fra nabogården med melk i spannet og fridde til odeljenta på gården. Vi spurte oss selv - hva er det beste man kan lage av egg og melk? - det måtte bli en italiensk inspirert til melkeis med mye egg. I 2013 sto et mikromeieri klart til bruk i underlåven og produksjon av vår egen iskrem basert på egg, melk og kjærlighet kunne starte. Vår iskrem er inspirert av italienernes gelato, som er basert på melk og egg. Melkebilen kommer innom oss for å levere fersk upastaurisert melk rett fra nabogårdene. Dagsferske egg fra gårdens frittgående høner blir knekket og plommen blir skilt fra hviten. Hviten vi sitter igjen med blir brukt til å lage eplesorbet, - Ønsket om å bruke restproduktene fra to produksjoner til et nytt bærekraftig produkt har vært motivasjonen for å skape denne eplesorbeten. I sorbeten tar vi vare på alle de gode smakene som blir igjen etter pressing av epler på Dyre Gård i Rygge. På denne måten får vi utnyttet hele eplet og hele egget!