Aronia er det latinske namnet på ein bærbusk med svarte aroniabær. Aroniabusken er robust mot sjukdom og hardfør mot vind og ruskevær. Opprinneleg kjem Aroniabusken frå Nord-Amerika der indianarane nytta Aroniabær i sin folkemedisin. Aronia Jæren handplukkar Aroniabæra i september og oktober. Aroniabusken står då med vakre, raude blad. Forskarar har funne at Aroniabær inneheld meir antioksidantar enn solbær, krekling og blåbær. Forskarane fortel at det er mest antioksidantar i Aroniasyltetøy fordi skalet på Aroniabæra inneheld mye antioksidantar og skalet frå Aroniabæra er med i Aroniasyltetøy. Aroniasyltetøy inneheld også litt bringebær frå Sogn. Forskarar har påvist at Aroniasaft hjelper mot urinvegsinfeksjon.