Gårdsbruket har vært i familien i generasjoner og drives per i dag av Arita & Gjermund Åkre, men med god hjelp av seniorgenerasjonen (Marit & Olav Åkre) og litt av juniorgenerasjonen (Lavrans Åkre) på ca to. På gårdsbruket har det opp gjennom historien vært produksjon av både frukt og kjøtt, men de siste årene har det blitt fokusert på fruktproduksjon og videreforedling av denne. Gården er godkjent av Debio som økologisk produsent, videreforedler og omsetningsledd for økologiske produkter. Vi er også godkjent som omsetninsledd for epler og pærer til press. Vi har produsert eplemost siden 2010 og produksjonen har gradvis økt til dagens produksjon på ca 6000 liter. Eplesideren ble først tilgjengelig komersielt i 2015, og i 2016 blir det produsert ca 7 000 liter eplesider.