Arctic Rein og Vilt AS

Nordland

Arctic Rein og Vilt AS (ARV) ble etablert for at reineierne skulle kunne ta del i videreforedling av reinkjøtt. Med utgangspunkt i tradisjonell samisk kultur videreforedler, markedsfører og selger vi høykvalitetsprodukter av rein og annet vilt tilpasset et lokalt og nasjonalt marked. Våre produkter finner du hovedsaklig i dagligvarebutikker og restauranter.De fleste restaurantene holder til i Nordland, men du finner våre produkter i Coop sine butikker over hele landet.

Alle produkter fra Arctic Rein og Vilt AS