Angus Gardskjøtt -Jon & Jan Aarrestad DA

Rogaland

Angus Gardskjøtt har levert ferske kjøttvarer direkte til forbrukere på nord Jæren siden 2000. Kjøttet produseres fra Aberdeen Angus rasen som er verdenskjent for sin spiselig het og gode smak. I løpet av disse årene har også våre kunder bemerket at kjøttet "smelter på tungen"

Angus Gardskjøtt er basert på leveranse av kortreist og miljøvennlig produsert mat. Alle dyr har hatt en naturlig og dyreetisk oppvekst hvor kalven dier kua til de er ca 6mndr. De beiter i flokk med gårdsstut store deler av året og lever slik dyrene er skapt fra naturens side.
Dyrene og produksjonen kan ses hos Jon og Jan Aarrestad på deres gård på Jåttå i Stavanger. På deres nettsted kan dere finne de produkter som er til salgs samt finne oppskrifter for store spiseopplevelser. Velkommen som kunde på post@angusgardskjott.no.

Alle produkter fra Angus Gardskjøtt -Jon & Jan Aarrestad DA