På Amble gård dyrker vi jorden økologisk fordi vi mener det er bra både for oss som skal dyrke og for deg som skal spise. For oss handler det om å ta vare på stedet for kommende generasjoner, og skape en ekte, nær og trivelig opplevelse for våre gjester. Her kan du oppleve et aktivt gårdsbruk og sette tennene i saftige epler, som er dyrket frem med kjærlighet og plukket for hånd. Eplehagen består av moderne nyplantinger, plantet i 2017, 2019, 2020 og 2022. Tilsammen utgjør eplehagen ca 35 daa med sortene discovery, eden og aroma. I 2021 plantet vi 1 daa økologiske bringebær for å benytte i juiceproduksjonen. Våren 2021 har vi plantet 125 vinranker. 50 rødvinsranker inne i det gamle drivhuset og 75 hvitvinsranker inne i eplehagen. På resten av innmarken dyrker vi grovfor. Økologisk høy som vi selger i firkantballer fra gården. Skogen består i hovedsak av furu i liene over Amble Gård. Her driver vi skogbruk og hjortejakt I dag drives gården av Mette Marie Heiberg og hennes mann Anders Bjærke. De to overtok gården etter Mette Maries foreldre, Ingebjørg og Gjert Heiberg i 2013. I februar 2013 kom 11.generasjon, Maria Bjærke Heiberg til verden. I juni 2015 fikk Maria en lillesøster, Ida Bjærke Heiberg og i mai 2018 kom Anna Bjærke Heiberg til verden.