Lars Erik Almo og Åsa Tørring tok over familiegården Almo Nordre på Snåsa i 2014. På gården drives det idag med hjort og de har driftskonsesjon på 100 mordyr. Hjorten på Almo Nordre har store fine områder i direkte tilknytning til gården, så man får god kontakt med dyra. Utover det drives det med utleie av både stor- og småviltjakt på ca 8500 mål privatterreng rundt gårdens seter, Almoseteren. Seteren er én naturpele i Snåsas vakre natur. Den må oppleves. Privatterrenget rundt Almoseteren grenser mot statsgrunn på begge sider av elva og egner seg godt til rype og skogsfugljakt. Utleiehytta på setervollen ligger sentralt til som utgangspunkt for jakt, fiske og turer i alle retninger. Vi leier også ut «Turisten» som utleiehytta heter, også utenom jaktsesongen via Inatur.