Info fra Matmerk

Samarbeid mellom hele bransjen

Lokalmat.no er et felles bransjeinitiativ for å løfte frem og kvalitetssikre lokale mat- og drikkeprodukter og skal bidra til økt verdiskapning for lokalmat over hele Norge.

Om lokalmat.no

Lokalmat.no samler lokalmat fra hele Norge på ett sted og er det viktigste bindeleddet mellom lokalmatprodusenter og innkjøpere i dagligvare- og restaurantmarkedet.

Vinn gastronomisk opplevelse!

Registrer dine produkter og vinn en gastronomisk opplevelse fra De Historiske