Strengere krav til kvalitetssikring av lokalmat

Kjøpersiden som står bak lokalmatrevisjonen har besluttet at det kun er produsenter med gyldig egenrevisjon som skal være synlig på Lokalmat.no. - Vi gjør denne endringen for å bli et enda mer attraktivt utstillingsvindu mot innkjøpere. «Er du synlig på Lokalmat.no er du en kvalitetssikret produsent», sier Kay Nilsen, fagsjef lokalmat i Matmerk.

Lokalmat gruppebilde 7. juni

De strengere kravene til kvalitetssikring ble besluttet på styringsgruppemøte for Lokalmat.no 7. juni der blant annet kvalitetsansvarlige og lokalmatansvarlige fra kjøpersiden deltok. Lokalmatrevisjonen som gjennomføres av Matmerk har bred støtte fra hele kjøpersiden. Alle dagligvarekjedene og sentrale aktører fra Horeca og grossistsiden krever at deres leverandører er med på denne felles revisjonsløsningen.

- Ingenting er viktigere enn våre kunders tillitt til at maten vi selger er trygg å spise. Da må vi sikre at vi gjør innkjøp fra leverandører som tar dette på alvor. Revisjonsløsningen er med på å ivareta dette, gjennom veiledning i et til dels komplisert regelverk og en tett oppfølging av de leverandørene med høyest risiko, sier Tone Kongsro, fagsjef produktkvalitet i NorgesGruppen.

 

Et kvalitetsstempel

Standarden for lokalmatrevisjon revideres årlig for å fange opp nye krav og retningslinjer fra både kjøpersiden og myndighetene. For å bli synlig på Lokalmat.no og få «stempelet» som kvalitetssikret produsent må produsentene være med på løpet for lokalmatrevisjon som innebærer:

  • Gjennomføre egenrevisjon minimum hver 12. mnd. Dersom de ikke overholder fristen vil bedriften innen kort tid skjules fra Lokalmat.no.
  • Produsentene som blir valgt ut til eksternrevisjon må lukke avvikene som eventuelt gis innen tidsfristene som settes. Dersom avvikene ikke lukkes etter gjentatte purringer vil produsenten skjules fra Lokalmat.no.
  • I tillegg må produsenten ha fylt ut sin firmaprofil med kontaktinformasjon. De bør også registrere produktene slik at potensielle kjøpere kan søke dem opp i norgeskartet.

- Selv om denne endringen kan oppfattes som streng mener vi den er viktig for å etablere et solid fundament for videre vekst for lokalmat. Da må mattryggheten først være på plass hos produsentene, og kjøpersiden må være trygge på dette. For produsenter som har ambisjoner vil det å gjøre en grundig jobb med lokalmatrevisjonen gi dem et godt utgangspunkt for å selge mer både i dagligvare, på hotell/restaurant og til offentlige kjøpere, avslutter Nilsen.