Slik gjør du din egenrevisjon på Lokalmat.no

I introduksjonsvideoen under viser vi deg hvordan du utfører egenrevisjonen for å dokumentere mattrygghet til handelen.

Slik gjør du din egenrevisjon på Lokalmat.no

Trygg mat er viktig. For å forenkle dokumentasjonen av mattrygghet og andre sentrale områder har alle dagligvarekjedene og de innkjøpsgrupperingene og grossistene som er med i Lokalmat.no blitt enige om en felles sjekkliste som kan fylles ut her. På den måten kan du som produsent enkelt dokumentere at du produserer trygg mat og følger gjeldende lover og forskrifter.

Gjennomføring av egenrevisjon er obligatorisk for deg som i dag er leverandør til, eller ønsker å levere til alle dagligvarekjedene som Norgesgruppen, Rema, Coop og Bunnpris. I tillegg er den obligatorisk for deg som leverer varer gjennom Spesialgrossisten, Servicegrossistene, Systemkjøp, NHO Reiseliv Innkjøpskjeden eller Nores. Revisjonsrapportene er kun tilgjengelig for potensielle kjøpere og deg selv.

Filmen under viser deg hvordan du kommer i gang med din egenrevisjon.

Lokalmat_samarbeidspartnere_m overskrift