Trygg mat er viktig. For å forenkle dokumentasjonen av mattrygghet og andre sentrale områder har alle dagligvarekjedene og de innkjøpsgrupperingene og grossistene som er med i Lokalmat.no blitt enige om en felles sjekkliste som kan fylles ut her. På den måten kan du som produsent enkelt dokumentere at du produserer trygg mat og følger gjeldende lover og forskrifter.

Gjennomføring av egenrevisjon er obligatorisk for deg som i dag er leverandør til, eller ønsker å levere til alle dagligvarekjedene som Norgesgruppen, Rema, Coop og Bunnpris. I tillegg er den obligatorisk for deg som leverer varer gjennom Spesialgrossisten, Servicegrossistene, Systemkjøp, Nores, Tine Distribusjon, Odd Langdalen og Hurtigruten. Revisjonsrapportene er kun tilgjengelig for potensielle kjøpere og deg selv.

Filmen under viser deg hvordan du kommer i gang med din egenrevisjon.

Samarbeidspartnere jan 2018