Grunnkurset har to tema om markedskunnskap og økonomi. – Vi går gjennom litt forskjellig fra forbrukerinnsikt, salg, markedsføring og til prissetting og lønnsomhet, forteller Lars Haug som er fagsjef i Lokalmatavdelingen i Matmerk. Kurset er utviklet sammen med Siv-Elin Krutvik, som er prosjektleder for REKO i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Kurset har en varighet på ca. 1,5 time, er kostnadsfritt og foregår i disse koronatider via nettet. - Vi har gjennomført kurset på Teams. Det fungerer helt fint! Med passe stor mengde deltakere får vi gått gjennom temaene, tid til å diskutere litt underveis og komme med noen tips, fortsetter Haug.

Er du interessert i et slikt kurs tar du kontakt med Lars Haug på mobil 993 01 572 eller på e-post lars.haug@matmerk.no  

Dette grunnkurset er en del av Markedstjenester i regi av Matmerk. De viktigste fagområdene i Matkedstjenester er:

  •  Markedsforståelse, kjedeforhandlinger og salg
  •  Logistikk og valg av salgskanal
  •  Budsjettering og kalkulering

Markedstjenester tilbys til produsenter av lokale drikke- og matspesialiteter med inntil 10 årsverk.

Les mer om Markedstjenester