- Alle områdene ved revisjonen scorer bra i evalueringen, men det er spesielt gledelig at 9 av 10 av de som har svart sier at de er fornøyd eller meget fornøyd med nytteverdien revisjonen har for deres bedrift, sier Kay Nilsen, fagsjef for lokalmat i Matmerk.

Lokalmatrevisjonen er et samarbeid mellom Matmerk, dagligvarehandelen og sentrale Horeca-aktører for å gjøre det enklere for små og mellomstore produsenter å dokumentere at de produserer trygg mat på en forsvarlig måte. Hensikten er å begrense antall revisjoner til et minimum ved å samle seg om èn felles revisjon for bransjen. I tillegg er det et klart mål at revisjonen skal bidra til å løfte produsentene, noe de gode tilbakemeldingene tyder på at den bidrar til.

Det er Matmerk som har ansvaret for revisjonene som startet i 2017. Så langt har drøyt 100 produsenter fått besøk av en ekstern revisor som går gjennom og sjekker alt fra mattrygghet til opplæring og god produksjonspraksis.

 

Fikk oversikt og god hjelpEgilFjellestad.jpg

En av dem som har hatt besøk er Fjellestad Gardsmat i Sandane i Sogn og Fjordane. De produserer den lokale spesialiteten Gombe og lefser etter lokale oppskrifter. - Revisor var hyggelig og hadde god innsikt i hva som var vesentlig i produksjonen, og jeg fikk hjelp på de områdene jeg behøvde slik at bedriften fikk hevet seg. Nå føler jeg at jeg kan ha ryggen fri for både Mattilsynet og andre tilsyn, sier daglig leder Egil Fjellestad.

 

Oppdatert sjekkliste

Sjekkliste lokalmat 2018Over 800 sider med lovverk er komprimert ned til en felles sjekkliste på Lokalmat.no som dekker krav fra både kjøpersiden og myndighetene. På den måten blir det både enklere for produsenten å få oversikt over kravene, og enklere for potensielle kjøpere å finne all dokumentasjon samlet på ett sted. Det er en faggruppe bestående av kvalitetsansvarlige fra dagligvare og sentrale grossister, samt Norsk Gardsost og Matmerk som har utviklet sjekklisten, som nå er revidert i 2018-utgave (trykk på bildet for å se hele sjekklisten). I tillegg har Mattilsynet vært inne for å gi sine innspill.

- Jeg synes spørsmålene i sjekklisten var relevante og de gjorde at jeg fikk oversikt og nyttige tips, blant annet til hvordan vi bør tenke når vi skal bygge nytt pauserom nå som vi har fått flere ansatte, sier Fjellestad.

 

Fordelaktig samarbeid

Produsentene gjennomfører årlig egenrevisjon på Lokalmat.no, som så danner grunnlaget for den eksterne revisjonen. Det er kjøpersiden som velger ut hvilke produsenter som skal ha ekstern revisjon. Dette gjøre blant annet ut fra hvilken type produksjon de har, det vil si om de har produkter som kan utgjøre en risiko når det gjelder mattrygghet slik aom for eksempel kjøtt, fisk og meieriprodukter. Produsentene selv betaler for revisjonen og dokumentasjonen blir tilgjengelig for hele kjøpersiden gjennom Lokalmat.no. - Vi legger vekt på å samkjøre revisjonene, blant annet med tanke på å få ned reisetiden ved å ta flere revisjoner i samme område, sier Kay Nilsen. Vi jobber også for å få ned antall revisjoner totalt sett, og gjennomfører blant annet revisjon på produsenter som har merkeordningene Spesialitet og Nyt Norge samtidig for å unngå flere revisjoner enn nødvendig, fortsetter Nilsen.

- Jeg ser på lokalmatrevisjonen som en fornuftig løsning ut fra at dagligvarekjedene har sine krav som produsentene må oppfylle. Etter at jeg har hatt revisjon selv har jeg nok fått større forståelse for dette, og det at Matmerk som uavhengig aktør tar et overordnet ansvar synes jeg er positivt, avslutter Fjellestad.

Trykk her for å gå til sjekkliste Lokalmat 2018