Forsvarets logistikkorganisasjon – FLO - har inngått en samarbeidsavtale med stiftelsen Matmerk, som står bak matportalen Lokalmat.no. Samarbeidet vil hjelpe kjøkkensjefer i Forsvaret med å finne frem til gode, lokale matprodusenter som er kvalitetssikret.

På Bardufoss 28. august, ble det arrangert en «speed-date», hvor forskjellige lokalmatprodusenter fikk mulighet til presentere seg for kjøkkensjefene. Totalt deltok 14 lokalmatprodusenter og ca. 30 kjøkkenpersonell.

- Forsvaret er den første, store offentlige aktøren i Norge som går inn i en slik avtale, og gitt uttrykk for å ville være et fyrtårn. Forsvaret kjøper tross alt mat for 400-500 mill. kr i året, fortsetter Sundqvist.

Samarbeidsavtalen vil fremme lokalprodusert mat og å fremme matsikkerhet og matberedskap som er knyttet til forsvarssikkerhet og samfunnsberedskap. Tilgang på god og trygg mat over hele landet er viktig for både samfunnet og for Forsvaret. I tillegg er god mat velferd for Forsvarets soldater og ansatte.

- Dette er en vinn-vinn situasjon for alle der vi smelter sammen matsikkerhet og forsvarssikkerhet og kobler lokale matprodusenter mot de lokale, militære kjøkkenene som nå kan gjøre direktekjøpt. Flere aktører i offentlig sektor kan oppdage verdien av å bruke portalen Lokalmat.no for å finne kvalitetssikra lokalmat og drikke. Vi vet at mange sykehus, sykehjem, offentlige kantiner etc synes det er vanskelig å gå utenom de store rammeavtalene. Forsvaret baner vei ved å tenke nytt, og det heier vi på, avslutter Sundqvist.

 

Vilkår for lokalmatavtalen

For at en produsent skal kunne benytte seg av lokalmatavtalen i Forsvaret må følgende være på plass:

  • Registrering på Lokalmat.no med godkjent egenrevisjon (under 12 mnd gammel).
  • Under 40 MNOK i omsetning pr år.
  • Direkte distribusjon eller gjennom Forsvarets rammeavtaleleverandører

Videre er det tre mulige måter Forsvaret kan benytte seg av avtalen på:

  • Kjøpe gjennom Forsvarets gjeldende rammeavtaler
  • Lokal fullmakt – inntil 50 000,-
  • Mini konkurranse via L06; 
    • Enkeltanskaffelse herunder;
    • Mini konkurranse med lokalmatprodusent for anskaffelser over 100 000,- (beløpet gjelder for 4 år)