Kanonbra samarbeidsavtale: Lokalmat på menyen i Forsvaret

14 lokalmatprodusenter fikk vist seg fram på Bardufoss og nesten 30 kjøkkensjefer og kjøkkenpersonell fra Forsvaret fikk smake seg gjennom kjøtt, fisk, grønnsaker, melkeprodukter og korn. «Kanonbra samarbeidsavtale», sier adm.dir. Nina Sundqvist i Stiftelsen Matmerk.

Lokalmat speed date Bardufoss

Forsvarets logistikkorganisasjon – FLO - har inngått en samarbeidsavtale med stiftelsen Matmerk, som står bak matportalen Lokalmat.no. Samarbeidet vil hjelpe kjøkkensjefer i Forsvaret med å finne frem til gode, lokale matprodusenter som er kvalitetssikret.

På Bardufoss 28. august, ble det arrangert en «speed-date», hvor forskjellige lokalmatprodusenter fikk mulighet til presentere seg for kjøkkensjefene. Totalt deltok 14 lokalmatprodusenter og ca. 30 kjøkkenpersonell.

- Forsvaret er den første, store offentlige aktøren i Norge som går inn i en slik avtale, og gitt uttrykk for å ville være et fyrtårn. Forsvaret kjøper tross alt mat for 400-500 mill. kr i året, fortsetter Sundqvist.

Samarbeidsavtalen vil fremme lokalprodusert mat og å fremme matsikkerhet og matberedskap som er knyttet til forsvarssikkerhet og samfunnsberedskap. Tilgang på god og trygg mat over hele landet er viktig for både samfunnet og for Forsvaret. I tillegg er god mat velferd for Forsvarets soldater og ansatte.

- Dette er en vinn-vinn situasjon for alle der vi smelter sammen matsikkerhet og forsvarssikkerhet og kobler lokale matprodusenter mot de lokale, militære kjøkkenene som nå kan gjøre direktekjøpt. Flere aktører i offentlig sektor kan oppdage verdien av å bruke portalen Lokalmat.no for å finne kvalitetssikra lokalmat og drikke. Vi vet at mange sykehus, sykehjem, offentlige kantiner etc synes det er vanskelig å gå utenom de store rammeavtalene. Forsvaret baner vei ved å tenke nytt, og det heier vi på, avslutter Sundqvist.

 

Vilkår for lokalmatavtalen

For at en produsent skal kunne benytte seg av lokalmatavtalen i Forsvaret må følgende være på plass:

  • Registrering på Lokalmat.no med godkjent egenrevisjon (under 12 mnd gammel).
  • Under 40 MNOK i omsetning pr år.
  • Direkte distribusjon eller gjennom Forsvarets rammeavtaleleverandører

Videre er det tre mulige måter Forsvaret kan benytte seg av avtalen på:

  • Kjøpe gjennom Forsvarets gjeldende rammeavtaler
  • Lokal fullmakt – inntil 50 000,-
  • Mini konkurranse via L06; 
    • Enkeltanskaffelse herunder;
    • Mini konkurranse med lokalmatprodusent for anskaffelser over 100 000,- (beløpet gjelder for 4 år)