Derfor har dagligvarekjedene, i samarbeid med Horeca-bransjen og Matmerk, blitt enige om én felles standard for revisjon gjennom bransjeportalen lokalmat.no. - Fordelen er at lokalmatprodusentene slipper å forholde seg til flere revisjoner fra de ulike kjøperne, og kan dokumentere status for sin bedrift til hele kjøpersiden, sier Syversen.

Disse lokalmatkjøperne er med i samarbeidet:

 • Coop
 • REMA 1000
 • NorgesGruppen
 • Bunnpris
 • Spesialgrossisten
 • Servicegrossistene
 • Systemkjøp
 • Nores
 • Tine Logistikk
 • Odd Langdalen
 • Miniekspress
 • Hurtigruten

Den felles kvalitetssikringen utføres av Matmerk gjennom Lokalmat.no som ble etablert i 2016 som et bransjesamarbeid mellom offentlige og private aktører for å koble produsenter og innkjøpere, og bidra til økt omsetning av lokalmat.

Fruktbart samarbeid
- Jeg synes det er fruktbart at hele kjøpersiden har gått sammen, slik at lokalmatprodusentene slipper å forholde seg til flere revisjoner og flere ulike sett med regler. I tillegg er det jo bedre med bare én regning enn flere, som hadde vært alternativet om ikke vi hadde fått en felles løsning, sier administrerende direktør i Matmerk, Nina Sundqvist.

Forenkler regelverket
Lokalmatrevisjonen er en enkel måte for produsentene å forholde seg til et omfattende regelverk. Hygiene/IK-mat, merking, HMS og sporbarhet er områder som vektlegges spesielt.

Revisjonen blir delt inn i en årlig kostnadsfri egenrevisjon som fylles ut av produsenten selv, og en eksternrevisjon der en uavhengig revisor fra Matmerk foretar et besøk for å sjekke etterlevelse av kravene med utgangspunkt i svarene i egenrevisjonen. Eksternrevisjonen dekkes av produsenten og gjennomføres i utgangspunktet hvert 3. år, men vurderes ut fra produsentens størrelse, antall produkter og hvilke risikoer produksjonen innebærer. Hvilke produsenter som skal velges ut til eksternrevisjon besluttes av handelen. Rapporter fra både egen- og eksternrevisjon blir tilgjengelig for registrerte innkjøpere på Lokalmat.no.

Samarbeid om kvalitetssiring av lokalmat