Skal du inn i et nytt marked, har du utfordringer tilknyttet økonomi eller salg og har behov for sparring eller rådgiving? Ta kontakt med Matmerk.

 

HVA

Markedets økte interesse for drikke- og matspesialiteter gir økte muligheter. Gjennom tilbudet Markedstjenester jobber Matmerk for å utvikle markedskompetansen hos produsentene gjennom rådgiving, kurs og foredrag.

De viktigste fagområdene vi dekker er:

  1. Markedsforståelse, kjedeforhandlinger og salg
  2. Logistikk og valg av salgskanal
  3. Budsjettering og kalkulering
  4. Markedsføring og kommunikasjon

 

HVEM
Markedstjenester tilbys til produsenter av lokale drikke- og matspesialiteter med inntil 10 årsverk.

HVORDAN
Ut fra din egen situasjonsbeskrivelse jobber vi sammen med deg for å komme et skritt videre mot å løse utfordringene. Dette skjer gjennom dagsbesøk, veiledning pr telefon og kurs eller en kombinasjon av disse.

Ønsker du å høre mer om Markedstjenester? Ta kontakt med regionale kompetansenettverk for mat eller Matmerk:

Lars Haug, Fagsjef Lokalmat   
Mobil 99 30 15 72
E-post: lars.haug@matmerk.no

Petter Bjørgan, Fagsjef Lokalmat
Mobil 93 06 09 05
E-post: petter bjorgan@matmerk.no