Lars Arne BrøttemNærhet til kundene og blikk for detaljer

– Hos oss er vi dedikerte til faget logistikk. Vi er pålitelige og fleksible også om kundens situasjon forandrer seg. Alt går ut på å gjøre kunden god og ha blikk for alle de små detaljene. Da blir det vekst og lønnsomhet for alle, sier Konsernsjef i Miniekspress-selskapene Lars Arne Brøttem.

 

Stor mini

Oppskriften har vist seg å fungere. Miniekspress er ikke lenger så mini som da bedriften ble etablert i Sandefjord i 1979 med to varebiler. Selskapet har holdt på navnet selv om årsomsetningen i konsernet har passert 250 millioner kroner og nærmere 100 moderne lastebiler inngår konsernets faste flåte.

Hver dag kjører mange biler i Østlandsområdet og på linjen Oslo–Tromsø og Stavanger–Trondheim. Miniekspress har selv distribusjonsknutepunkt i Vestfold og Lakselv, og dekker hele landet sammen med samarbeidspartnere. Bak rattet sitter kun norsk- eller svensktalende medarbeidere med norske arbeidsavtaler.

I hovedsak går det i temperaturregulert gods. Ved terminalen på Borgeskogen i Vestfold samles matvarer fra ulike produsenter for sammenstilling og utkjøring til dagligvarebutikker i hele landet. På denne måten skapes effektive distribusjonsløsninger for produsentene som gir både økonomiske og miljømessige fortrinn gjennom en form for kollektiv vare-distribusjon. I noen tilfeller styres sågar hele logistikken for produsenten fra denne terminalen – både lagring, ordre-ekspedering, plukk og utsendelse av varer til butikk. Hele logistikk-kjeden temperaturovervåkes, det være seg på terminalen eller på bilene, og alarmer utløses dersom noe skulle vise seg å være galt.

 

Ser frem til å samarbeide med lokalmat.no

Vi ser at markedet og etterspørselen etter lokalprodusert mat er i sterk vekst. Dette utløser behov for effektive og forutsigbare logistikk- og distribusjonsløsninger. I Miniekspress lar vi oss motivere av lokalmatprodusentenes engasjement og kunnskap. Nettopp fordi det handler om lokal verdiskaping og etablering av lokale arbeidsplasser gjennom nytenking og kvalitet skapt av lokal kunnskap og lokale råvarer. Dette er like viktig – enten det er snakk om lokalprodusert mat eller lokalt forankrede logistikkløsninger som gir en effektiv og sikker vei ut til markedet.

- Ved å samarbeide med lokalmat.no og produsentene her har vi tro på å at vi i felleskap kan skape konkurransefortrinn gjennom logistikk- og distribusjonsløsninger som gir kortest mulig ledetid ut til butikkene med en forutsigbar kvalitet og kostnad. Det systematiske arbeidet lokalmat.no og produsentene her legger ned i kvalitetssikring sammenfaller meget godt med måten vi jobber på hos oss – kvalitet er selve fundamentet for å lykkes! Vi ser derfor frem til å jobbe nærmere med lokalmat.no og deres produsenter i tiden fremover, avslutter Brøttem.