Kommende kurs

Her finner du kommende kurs for deg som lokalmatprodusent.

Haugesund, 18.-19. april

Sett pris på produktene dine - økonomi og kalkulering

God oversikt over økonomien gjør at du kan sette inn konkrete tiltak for å bedre lønnsomheten.

Kursnavn:

Sett pris på produktene dine - økonomi og kalkulering

Sted og tid:

Haugesund, 18.-19. april (info om hotell kommer)

Forkunnskaper:

Må ha egen PC og beherske Excel.

Omfang:

To dager, fra lunsj dag 1 til ca kl. 16 dag 2.

Kursledere:

Frode Kristensen i Matmerk er utdannet siviløkonom og jobber i Matmerk som Fagsjef Markedstjenester med ansvar for kompetanseutvikling hos produsenter.

Viggo Johannessen jobber som seniorrådgiver i KIWA Teknologisk Institutt med forbedringsprosesser og virksomhetsutvikling.

Kursavgift:

kr 1250,- inkl. lunsj begge dager, kaffe, forfriskninger, kursmateriell og kursbevis. Kursavgift faktureres ved påmelding.

Påmelding:

Trykk her for påmelding

 

HVA KAN DU LÆRE?

Kurset deles inn i tre hovedområder :

1. Grunnleggende økonomiske begreper og sammenhenger
2. Oppsett av kalkyler for å sikre kostnadskontroll og lønnsomhetsmål
3. Bruk av kalkyler både i daglig og langsiktig salgs- og markedsarbeid

Kursinnhold:

 • Økonomisk styring og lønnsomhetsutvikling
 • Produktets mulige merverdi
 • Kalkyler – en sentral del av økonomisystemet
 • Oppbygging av kalkyler. Gjennomgang av utvalgte eksempler
 • Prisfastsettelse med utgangspunkt i kostnader og
 • markedsbetraktninger
 • Valg av salgskanal - fra gårdsutsalg til supermarked.
 • Kundelønnsomhet - tjener du penger på alle kunder?
 • Pris- og rabattforhandlinger med kunder
 • Gruppearbeid – hva bør inngå i en kalkyle? Utg.pkt. i egne produkter
 • Erfaringsutveksling - beste praksis

 

HVEM ER KURSET FOR?

Kurset er tilrettelagt for daglig leder og økonomiansvarlig hos små og mellomstore drikke- og matprodusenter eller serveringsbedrifter i samme kategori. Kursdeltakerne må være ansatt i produksjons- eller serveringsbedriften og ikke for eksempel hos bedriftens regnskapsfører. Det tas forbehold om minimum 10 deltkere for å gjennomføre kurset.

 

HVORDAN ER KURSET LAGT OPP?

Kurset fokuserer på kalkulering og sentrale økonomiske sammenhenger. Noe er forelesning med en praktisk tilnærming, men det brukes mye øvingsoppgaver og gruppearbeid. Målet er at du etter kurset enklere skal finne forbedringsmuligheter og gjennomføre nødvendige tiltak for å styrke bedriftens økonomi og konkurranseevne.

Hvis du har spørsmål om kurset kan du ta kontakt med faglig ansvarlig Frode Kristensen i Matmerk. Mob: 928 88 834, eller epost: frode.kristensen@matmerk.no

Tromsø, 20.-22. april

HACCP - kurs, v/ Kompetansenettverket NORD

Ved bruk av HACCP kan man på en systematisk måte forebygge at noe går galt.

Kursnavn:

HACCP - kurs, v/ Kompetansenettverket NORD    

Sted og tid:

Tromsø, 20.-22. april

Arrangør:

Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge

Kontaktperson:

Åse Vøllestad

Telefon: 928 44 602

Epost: ase.vollestad@nibio.no

Forkunnskaper:

Ingen spesielle

Tid:

20. april kl. 16.00 til 22. april kl. 15.00

Kurslærer:

Kurslærer Bength Hanssen er eier av Slåttebakken gård, avdelingsleder /lærer på Senja videregående skole, restaurant og matfag. Kokk – og stuertutdanning.   Butikkslakterutdanning – den første som ble utdannet i Norge.

Han har jobbet i kjøttindustrien som produksjonsleder, slakter på Nortura, og vært lærer i 25 år. Har i mange år jobbet som konsulent og drevet med videreutvikling av bedrifter og  deres produkter

Overnatting:

Deltakerne ordner overnatting selv

Kursavgift:

2 000,-

Påmelding:

Trykk her for påmelding. Påmeldingsfrist 4. april

 

HVA KAN DU LÆRE?

For alle som håndterer mat profesjonelt er det av avgjørende betydning at maten ikke påfører sykdom hos de som spiser den. Ved bruk av HACCP kan man på en systematisk måte forebygge at noe går galt. Ny hygieneforskrift krever innføring av HACCP for alle næringsmiddelvirksomheter, unntatt primærleddet. HACCP-består av sju prinsipper der det legges vekt på å identifisere faktorer for risiko og deretter finne egnede kritiske kontrollpunkter.

Nå får du og din bedrift anledning til å få en innføring i dette kvalitetssikringssystemet.

 

HVORDAN ER KURSET LAGT OPP?

Trykk her for detaljert program for kurset.

Bergen, 25.-26. april

Sett pris på produktene dine - økonomi og kalk. - FULLTEGNET

God oversikt over økonomien gjør at du kan sette inn konkrete tiltak for å bedre lønnsomheten.

Kursnavn:

Sett pris på produktene dine - økonomi og kalkulering

Sted og tid:

Bergen, 25.-26. april (info om hotell kommer)

Forkunnskaper:

Må ha egen PC og beherske Excel.

Omfang:

To dager, fra lunsj dag 1 til ca kl. 16 dag 2.

Kursledere:

Frode Kristensen i Matmerk er utdannet siviløkonom og jobber i Matmerk som Fagsjef Markedstjenester med ansvar for kompetanseutvikling hos produsenter.

Viggo Johannessen jobber som seniorrådgiver i KIWA Teknologisk Institutt med forbedringsprosesser og virksomhetsutvikling.

Kursavgift:

kr 1250,- inkl. lunsj begge dager, kaffe, forfriskninger, kursmateriell og kursbevis. Kursavgift faktureres ved påmelding.

Påmelding:

Kurset er fulltegnet

 

HVA KAN DU LÆRE?

Kurset deles inn i tre hovedområder :

1. Grunnleggende økonomiske begreper og sammenhenger
2. Oppsett av kalkyler for å sikre kostnadskontroll og lønnsomhetsmål
3. Bruk av kalkyler både i daglig og langsiktig salgs- og markedsarbeid

Kursinnhold:

 • Økonomisk styring og lønnsomhetsutvikling
 • Produktets mulige merverdi
 • Kalkyler – en sentral del av økonomisystemet
 • Oppbygging av kalkyler. Gjennomgang av utvalgte eksempler
 • Prisfastsettelse med utgangspunkt i kostnader og
 • markedsbetraktninger
 • Valg av salgskanal - fra gårdsutsalg til supermarked.
 • Kundelønnsomhet - tjener du penger på alle kunder?
 • Pris- og rabattforhandlinger med kunder
 • Gruppearbeid – hva bør inngå i en kalkyle? Utg.pkt. i egne produkter
 • Erfaringsutveksling - beste praksis

 

HVEM ER KURSET FOR?

Kurset er tilrettelagt for daglig leder og økonomiansvarlig hos små og mellomstore drikke- og matprodusenter eller serveringsbedrifter i samme kategori. Kursdeltakerne må være ansatt i produksjons- eller serveringsbedriften og ikke for eksempel hos bedriftens regnskapsfører. Det tas forbehold om minimum 10 deltkere for å gjennomføre kurset.

 

HVORDAN ER KURSET LAGT OPP?

Kurset fokuserer på kalkulering og sentrale økonomiske sammenhenger. Noe er forelesning med en praktisk tilnærming, men det brukes mye øvingsoppgaver og gruppearbeid. Målet er at du etter kurset enklere skal finne forbedringsmuligheter og gjennomføre nødvendige tiltak for å styrke bedriftens økonomi og konkurranseevne.

Hvis du har spørsmål om kurset kan du ta kontakt med faglig ansvarlig Frode Kristensen i Matmerk. Mob: 928 88 834, eller epost: frode.kristensen@matmerk.no

Lillestrøm, 26. april

Nøkkelen til dagligvare - vareregistrering i ny EPD-database

Riktig registrering i EPD-databasen er en forutsetning for å lykkes i dagligvaremarkedet.

Kursnavn:

Nøkkelen til dagligvare - hvordan registrere varer i ny EPD-database

Sted og tid:

Lillestrøm, 26. april (info om møtested kommer)

Forkunnskaper:

Må ha egen PC.

Tid:

Kl. 11.00-16.00

Kursledere:

Kay Nilsen i Matmerk er Fagsjef lokalmat og jobber med å kurs og kompetanse for lokalmatprodusenter, og er prosjektleder for Lokalmat.no.

Kristofer Pedersen i Tradesolution er Senior driftskonsulent EPD og jobber med kurs og konsulenttjeneter innenfor temaet EPD og produktregistrering.

Kursavgift:

500 kr, inkluderer lunsj og kaffe/mineralvann

Påmelding:

Trykk her for påmelding

 

HVA KAN DU LÆRE?

Kurset tar for seg hvordan en skal merke og registrere produkter i ny EPD-database som lanseres 9. april, og hvilke krav bransjen stiller til opplysningene som skal være med i databasen. Det blir lagt opp til en praktisk gjennomgang av temaet der også den enkelte bedrift kan få hjelp til sine konkrete produktregistreringer. I tillegg vil det bli en gjennomgang av Mediastore som er dagligvarebransjens bildedatabase som eies av Tradesolution.

 

Mål:

1. Forstå hvordan produktregistreringen i Norge er bygd opp

2. Få oversikt over hvilke krav handelen stiller for merking av produkter

3. Lære hvordan en registrerer produkter i ny EPD-database

 

HVEM ER KURSET FOR?

Lokalmatprodusenter som ønsker å levere til kunder innen dagligvare eller Horeca som krever registrering i EPD-databasen. Det tas forbehold om minimum 6 deltakere for å gjennomføre kurset.

 

HVORDAN ER KURSET LAGT OPP?

Hvis du har spørsmål om kurset kan du ta kontakt med faglig ansvarlig Kay Nilsen i Matmerk. Mob: 916 96 488, eller epost: kay.nilsen@matmerk.no

Ås, 26. april

Lær å næringsberegne og deklarere egne lokalmatprodukter

Synes du det er utfordrende å finne ut av de nye merkebestemmelsene?

Kursnavn:

Lær å næringsberegne og deklarere egne lokalmatprodukter   

Sted og dato:

Ås, 26. april

Tid:

Kurset starter kl. 9.00 og varer til 16.00.

Arrangør:

Kompetansenettverket for lokalmat ØST

Kontaktperson:

Lily Siri Rømcke

Adm. koordinator
Tlf.: +47 957 78 606
lily.romcke@nofima.no

Kurslærer:

Tom Christen Johannessen

Pølsemaker
Tlf.: +47 901 58 783
tom.chr.johannessen@nofima.no

Kursavgift:

950,- inkl. lunsj og kursmateriell.

Påmelding:

Trykk her for påmelding. Påmeldingsfrist 16. april

 

HVA KAN DU LÆRE?

Synes du det er utfordrende å finne ut av de nye merkebestemmelsene? Hensikten med reglene er å gjøre det lettere for forbrukerne å forstå hva en matvare inneholder.

EU og Norge har bl.a. innført nye felles merkeregler (Matinformasjonsforordningen, EU nr. 1169/2011). Hensikten er å gjøre det lettere for forbrukerne å forstå hva en matvare inneholder. F.o.m. 2017 ble de nye reglene innført med full virkning ved at også næringsinnholdet skal være oppgitt. Dette omfatter en obligatorisk merking av andel energi, fett, mettede fettsyrer, protein, karbohydrater, sukkerarter og salg.

Det finnes programmer for næringsberegning lett tilgjengelig på nettet, men disse inneholder ofte ikke de spesifikke råvarene som inngår i enkelte produkt. Særlig kjøttprodusenter vil ha utfordring med å finne næringsberegninger tilpasset ulike kjøttråvarer, som f.eks. inngår i en pølse. Kursholder Tom Chr. Johannessen, pølsemakermester og næringsmiddeltekniker hos Nofima har erfaring med næringsberegning av ulike typer lokalmatprodukter. Benytt anledningen til å få en personlig forståelse for hvordan du skal næringsberegne dine produkter etter gjeldende krav.

Det vil være en blanding av gjennomgang av de nye reglene, betydningen for deg som produsent og praktisk nærings-beregning. Ta gjerne med egne resepter og datablader på ingredienser/råvarer hvis du ønsker hjelp med næringsberegning av egne produkter.

Kurset holdes i regi av kompetansenettverk for lokalmat, Øst, som er en del av Innovasjon Norges satsning på lokalmat og grønt reiseliv.

Trykk her for mer informasjon om kurset

Tromsø, 29. mai

Nøkkelen til dagligvare - vareregistrering i ny EPD-database

Riktig registrering i EPD-databasen er en forutsetning for å lykkes i dagligvaremarkedet.

Kursnavn:

Nøkkelen til dagligvare - hvordan registrere varer i ny EPD-database

Sted og tid:

Tromsø, 29. mai (info om møtested kommer)

Forkunnskaper:

Må ha egen PC.

Tid:

Kl. 11.00-16.00

Kursledere:

Kay Nilsen i Matmerk er Fagsjef lokalmat og jobber med å kurs og kompetanse for lokalmatprodusenter, og er prosjektleder for Lokalmat.no.

Kristofer Pedersen i Tradesolution er Senior driftskonsulent EPD og jobber med kurs og konsulenttjeneter innenfor temaet EPD og produktregistrering.

Kursavgift:

500 kr, inkluderer lunsj og kaffe/mineralvann

Påmelding:

Trykk her for påmelding

 

HVA KAN DU LÆRE?

Kurset tar for seg hvordan en skal merke og registrere produkter i ny EPD-database som lanseres 9. april, og hvilke krav bransjen stiller til opplysningene som skal være med i databasen. Det blir lagt opp til en praktisk gjennomgang av temaet der også den enkelte bedrift kan få hjelp til sine konkrete produktregistreringer. I tillegg vil det bli en gjennomgang av Mediastore som er dagligvarebransjens bildedatabase som eies av Tradesolution.

 

Mål:

1. Forstå hvordan produktregistreringen i Norge er bygd opp

2. Få oversikt over hvilke krav handelen stiller for merking av produkter

3. Lære hvordan en registrerer produkter i ny EPD-database

 

HVEM ER KURSET FOR?

Lokalmatprodusenter som ønsker å levere til kunder innen dagligvare eller Horeca som krever registrering i EPD-databasen. Det tas forbehold om minimum 6 deltakere for å gjennomføre kurset.

 

HVORDAN ER KURSET LAGT OPP?

Hvis du har spørsmål om kurset kan du ta kontakt med faglig ansvarlig Kay Nilsen i Matmerk. Mob: 916 96 488, eller epost: kay.nilsen@matmerk.no

Mo i Rana, 30.-31. mai

Veien til suksess - god logistikk for lokalmatprodusenter

Lær å analysere egne logistikk-kostnader og vurdere disse i forhold til alternative løsninger.

Kursnavn:

Veien til suksess er god logistikk

Sted og tid:

Mo i Rana 30.-31. mai (info om hotell kommer)

Forkunnskaper:

Må ha egen PC og beherske Excel.

Omfang:

To dager, fra lunsj dag 1 til ca kl. 16 dag 2.

Kursledere:

Frode Kristensen i Matmerk er utdannet siviløkonom og jobber i Matmerk som Fagsjef Markedstjenester med ansvar for kompetanseutvikling hos produsenter.

Fred Graham i Relex Solutions har bakgrunn fra BI med spesialisering innen logistikk. Han jobber som konsulent og har lang erfaring fra ledende stillinger innen logistikk i Norge og i utlandet.

Kursavgift:

kr 1250,- inkl. lunsj begge dager, kaffe, forfriskninger, kursmateriell og kursbevis. Kursavgift faktureres ved påmelding.

Påmelding:

Trykk her for påmelding

 
 

HVA KAN DU LÆRE?

 • Logistikk er mer enn distribusjon!
 • Hva skal riktig logistikk koste?
 • Bedre logistikk gir konkurransefordeler og økt lønnsomhet
 • Å bli tryggere i dine beslutninger om logistikk
 • Tips til hvordan du kan (re)forhandle dine distribusjonsavtaler

 

HVEM ER KURSET FOR?

Kurset er tilrettelagt for små og mellomstore mat- og drikkeprodusenter. Deltakerne må være kjent med bruk av Excel, som vil være et viktig verktøy for å bryte ned kalkyler og synliggjøre kostelementer. Forhandlinger og praktisk bruk av den nye kunnskapen inngår i både presentasjoner og treninger.


HVORDAN ER KURSET LAGT OPP?

Vi har valgt workshop som form – med en blanding av gjennomgang i plenum og diskusjoner rundt beregning og vurderinger av ulike alternativer og scenarier. Dette opplegget gir erfaringsmessig best faglig utbytte, samtidig som det bidrar til å nettverksbygging og erfaringsutveksling blant deltakerne

Kursholdere er Frode Kristensen, Matmerk og Fred Graham fra Relex Solutions. Hvis du ønsker mer informasjon kan du kontakte Frode Kristensen på frode.kristensen@matmerk.no.